Česky Slovensky
Breadcrumb navigation

Domov > Služby > Správa a prenájom poklopov - POKLOPRENT

Správa a prenájom poklopov - POKLOPRENT

POKLOPRENT je nový spôsob financovania zabezpečenia vstupov do kanalizačnej siete tým, že si prevádzkovateľ kanalizačnej siete prenajme na 10 rokov kanalizačné poklopy a prenajímateľ sa o ne po celý čas prenájmu stará. Viac sa dozviete od našich obchodných zástupcov.

Ako to funguje? POKLOPRENT

 1. Firma POKLOPSYSTEM s.r.o. po uzavretí rámcovej zmluvy dodá a zabuduje nové kanalizačné poklopy na svoje náklady.
 2. O kanalizačných poklopoch vedie počas celého obdobia podrobnú evidenciu, ku ktorej má zákazník online prístup.
 3. Každoročne sa vykoná kontrola kanalizačných poklopov.
 4. Pri zistení nutnosti opravy poklopov pre opotrebovanie ich opraví alebo vymení za nové.
 5. V prípade havarijného stavu poklopu ich do 48 hodín opraví.
 6. Po ukončení prenájmu prejdú kanalizačné poklopy bezplatne do majetku nájomníka – zákazníka.
 7. Zákazník platí mesačné nájomné.

 

Výhody POKLOPRENT

 • Bezstarostná prevádzka kanalizačných poklopov na 10 rokov.
 • Stále bezchybný a funkčný stav poklopov.
 • Úspora finančných prostriedkov za opravu a údržbu poklopov.
 • Riešenie havarijnej služby – už v cene nájmu.
 • Žiadne vstupné náklady.
 • Rovnomerne rozdelené mesačné platby prenájmu.
 • Zlepší sa cash flow zákazníka.
 • Nenaruší sa rozpočet zákazníka.
 • Zákazník môže dlhodobo plánovať náklady na údržbu poklopov.
 • Zázemie stabilnej a odbornej firmy prenajímateľa.
 • Česká rodinná firma s jasnými majetkovými pomermi.