Česky Slovensky
Breadcrumb navigation

Domov > Služby > Kanalizačné poklopy > Samonivelačné poklopy

Samonivelačné poklopy

Samonivelačné poklopy sú vhodné na zaťažované cesty. Ich veľkou výhodou je, že nie sú pevne spojené s kanalizačnou šachtou. Preto sa môžu samonivelovať podľa výšky vozovky.

Čo je samonivelačný poklop?

 • Samonivelačný poklop je zabudovaný do horúcej balenej asfaltovej zmesi.
 • Hmotnosť prenášaná cez poklop na kanalizačnú šachtu sa rozloží medzi vozovku a kónus.
 • Poklop nemôže klesnúť pod okolie vozovky ani vyliezť nad vozovku, pretože leží na vozovke.
 • Poklop je možné použiť všade, aj na najviac zaťažovaných ťahoch a mestských privádzačoch.

Aké sú výhody uloženia samonivelačných poklopov?

 • Je to dlhodobé riešenie, ktoré drží.
 • Samonivelácia poklopu umožňuje pri nových komunikáciách riešenie problému s niveletou.
 • Šetrí kanalizačné siete, odľahčuje kanalizačnú šachtu.
 • Inštalácia je rýchla. Po 2 hodinách sa znovu spustí prevádzka.
 • Inštalujeme ich my a poskytujeme na ne záruku.
 • Možno ich použiť všade bez ohľadu na stavebnú výšku, typ šachty a šírku kónusu.
 • Je ich možné ukladať do najviac zaťažovaných vozoviek aj s certifikáciou na E 600 a F 900.
 • Ide o ekonomický spôsob opravy kanalizačných poklopov.

Aký je postup uloženia samonivelačných poklopov?

 • Vybúrame kruhový otvor na prvú pevnú vrstvu (kónus, betónové prstence, kanalizačné tehly).
 • Nanesieme vrstvu Izolsan FIX na usadenie betónového prstenca.
 • Potom zalejeme okolie hmotou Izolsan HF.
 • Po vytvrdnutí hmôt penetrujeme výrez a hrany penetračným náterom.
 • Vložíme debnenie na zabudovanie poklopu.
 • Nasypeme horúcu asfaltovú zmes a zhutníme.
 • Na hranu výrezu nalepíme asfaltovú pásku.
 • Vložíme samonivelačný poklop a zahutníme do asfaltovej zmesi.

Porovnanie so starým systémom opráv poklopov

 • Dlhšia životnosť samonivelačných poklopov.
 • Odpadá nutnosť opakovane vyrovnávať poklopy do nivelety.

Zabudovanie poklopov do nových – rekonštruovaných vozoviek

 • Samonivelačné poklopy ukladáme priamo do horúcej balenej zmesi za finišerom.
 • Odpadá nutnosť nový asfaltový povrch znova rezať.
 • Nie je potrebné znova uzatvárať jazdný pruh.
 • Šetrný a ekologickejší spôsob zabudovania kanalizačných a vodovodných poklopov.

Sme jediní v Českej republike a na Slovensku, kto má vypracovaný technologický postup na bezvýrezové uloženie poklopov do nových vozoviek. Skontaktujte sa s nami pre viac informácií.

2012-09-10 14.02.38.jpg